EPContainers & AdBlue®

EPC richt zich op, een innovatieve manier, op de opslag van AdBlue die voldoet aan kwalitatief zeer strenge eisen. Alleen op deze manier is de zuiverheid van AdBlue gegarandeerd en kan het product een positieve bijdrage leveren aan vermindering van de CO2 en NOx uitstoot zonder het economisch belang uit het oog te verliezen.
Wij zijn als organisatie continue in beweging om in te spelen op de laatste ontwikkelingen van regelgeving en techniek op het gebied van opslag van AdBlue. EPC heeft als motto: "kennis is vooruitgang, vooruitgang betekent in onze ogen een positieve bijdrage leveren aan schoner transport, zonder economische achtergang.

Wij leveren hoogwaardige Adblue opslagtanks in diverse maten aan transportbedrijven, agrarische bedrijven, (vracht) scheep bedrijven, (kleinere) diesel/benzine pompen, ect.

AdBlue®

 

 

Uitleg AdBlue®

Klimaatverandering en de CO2 problematiek zijn zeer belangrijke agendapunten binnen de Europese en nationale politiek. Echter de grote ecologische opgaven die voortvloeien uit de politieke belangen rond klimaatverandering en de Co2 problematiek raken direct aan voor Nederland een zeer belangrijke economische sector, namelijk de sector transport en logistiek. Deze sector is enerzijds belangrijk voor onze concurrentiepositie, maar anderzijds dus ook zeer kwetsbaar vanwege de beperkende maatregelen die vanuit de (inter)nationale politiek worden opgelegd.

De Europese emissienormen voor transport streven naar de productie van schonere voertuigen. Deze normen zijn in de loop der jaren steeds strenger geworden. In Europa wordt de wetgeving per september 2014 opnieuw veranderd: Euro 6. Euro 6 verplicht truckers om hun voertuig te voorzien van een SCR-systeem met AdBlue® injectie.
AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor een oplossing van ureum 32,5 in gedemineraliseerd water en wordt aanbevolen voor bijna alle zware diesel voertuigen (vrachtwagens, bussen en touringcars), gemaakt na 1 oktober 2006 wanneer Euro IV werd geïntroduceerd. Sommige voertuigen die de laatste jaren op de markt zijn gebracht, hebben Ad Blue® ook als vereisten (Mercedes, Audi, Mazda, VW etc..).

AdBlue® is niet explosief of ontvlam­baar, en evenmin schadelijk voor het milieu. Het behoort tot de categorie van vervoerbare vloei­stoffen met een minimaal risico(ADR). AdBlue® wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens en autobussen meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue® is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

Het ziet er naar uit dat de normen in de toekomst nog verder worden aangescherpt. Verschillende niet-Europese landen nemen de Europese wetgeving over. Anderen zullen volgen (bv. Brazilië in 2012). Transportvoertuigen moeten schoner worden om aan de strenge eisen te kunnen voldoen.


FDE2800-4De uitstoot van NOx (generieke term voor mono-stikstofoxiden NO en NO2 ,stikstofoxide en stikstofdioxide) en CO2 moet drastisch worden verminderd.
Zoals eerder gezegd zal d regelgeving rond Euro 6 van kracht gaan in September 2014. Deze nieuwe normen verscherpen met name de limiet voor de uitstoot van dieselmotoren. Euro 6 vereist verdere reductie van de uitstoot van NOx en koolwaterstof.
Als gevolg hiervan worden het SCR systeem en AdBlue® cruciaal bij het halen van de norm. Ad Blue® is een belangrijk product voor alle voertuigen met SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction), een technologie die toxische emissies reduceert, met name NoX.
Om aan de Europese emissienormen te voldoen, dient AdBlue® van een voorgeschreven hoge kwaliteit te zijn. Om deze reden dient AdBlue® te allen tijde zo 'puur' mogelijk blijven.
Reeds bij de aanmaak van het pro­duct kunnen problemen opduiken: het is namelijk van groot belang dat men water gebruikt met een hoge zuiverheid. Tijdens de hele productie, alsook tijdens het transport, worden alle ISO‑richtlijnen strikt nageleefd. Elke geproduceerde hoeveelheid wordt aan een controle onderworpen en voorzien van een batchnummer.
De opslag en het transport van AdBlue® vragen eveneens kwalitatief strenge eisen om de zuiverheid te waarborgen.

 

Voordelen(kostenbesparing) eigen opslag

AdBlue® kan bij veel benzine­stations getankt worden. Echter indien een bedrijf over een eigen brandstoftank beschikt, is het raadzaam om tevens te beschikken over een eigen AdBlue® installatie.
De meeste bedrijven hebben baat bij een eigen AdBlue® tank.

Een van de grote voordelen is een flinke kostenbesparing op aankoop van AdBlue® en onderhoud/levensduur van SCR-voertuigen:

✓ Indien een bedrijf in bulk aankoopt, zal men makkelijker kunnen onderhandelen met de leverancier om een korting op de literprijs te krijgen.
✓ Voertuigen voorzien van een SCR-systeem met AdBlue® injectie verbruiken tot 5% minder dieselbrandstof .De gemiddelde literprijs van AdBlue® bedraagt bijna de helft van de brutoprijs per liter dieselbrandstof bij de meeste pompen in Europa.
✓ Doordat de kwaliteit van Adblue® door eigen gecontroleerde opslag gegarandeerd is, zullen er minder dure (onomkeerbare) schade aan de voertuigen/onderdelen voorkomen.
✓ De kosten voor onderhoud/reparaties worden onderdrukt en de levensduur van SCR‑voer­tuigen wordt verlengd.
✓ De SCR-voertuigen kunnen op de thuisbasis worden afgetankt en zijn direct klaar transport. Geen extra kilometers maken om Adblue te tanken, geen ingewikkelde rij technische manoeuvres bij drukke pompen of arbeidsintensieve financiële rompslomp.

De kosten van de investeringen in eigen opslag van AdBlue® zullen relatief makkelijk gecompen­seerd worden door bovengenoemde punten.

 

Problemen bij onjuiste opslag Adblue®:
✓ Het is essentieel dat de puurheid van AdBlue® gegarandeerd is gedurende het gehele bevoorradingskanaal en wanneer het is opgeslagen in een depot op de thuisbasis van een transport onderneming.
✓ Het is daarom van kritisch belang dat AdBlue® wordt getransporteerd en opgeslagen met inachtneming van de CEFIC richtlijnen.
✓ Wanneer opgeslagen in een depot op een thuisbasis, is het zeer belangrijk dat AdBlue® niet vanuit BCs of mini-bulksystemen, omdat SCR-katalisators zeer gevoelig zijn voor vele vormen van vervuiling, met name minerale ionen, waardoor deze onherstelbare schade oplopen.

Als zulke schade is ontstaan als gevolg van een onjuiste omgang met AdBlue®, zal de garantie op het voertuig in de meeste gevallen ongeldig worden verklaard.

 

Standaarduitrusting Opslagtanks

✓ Diverse afmetingen en opslagcapaciteit.

✓ Controle-en bedieningspaneel

✓ Ultrasone inhoudsmeting

✓ Dubbelwandige tank. De buitentank heeft een absorptievermogen van 110% van de inhoud van de binnentank (lekbeveiliging, bodembeschermend).

✓ Verlichting in de pompkast.

✓ Alarm bij bereiken van het maximaal niveau.

✓ Verwarmingssysteem en koelsysteem voor de tank ventilator.

✓ Aanzuigleiding 1" met filter en terugslagklep.

✓ Automatisch afslaand tankpistool met pompschakelaar op de pistoolhouder.

✓ Droogloopbeveiliging(de pomp schakelt uit nadat deze 5 minuten niet gebruikt is).

✓ De EPC opslagtanks worden vervaardig onder strikte normen(ISO 9001 en ISO 14001).

 

AdBlue tank FDE 2800


FDE2800-3Onze tanks voor AdBlue opslag zijn het antwoord op de groeiende behoefte aan veilige opslag van chemische vloeistoffen voor transportbedrijven, agrarische bedrijven en (vracht) scheep bedrijven.
De tanks zijn dubbelwandig en gemaakt van een zeer hoogwaardige kunststof (FDE).

De buitenmantel fungeert als reservereservoir (carter) en heeft het absorptievermogen 110% van de binnentank.

De tanks zijn gemaakt van hoogwaardige en UV bestendige polyethyleen. Dit garandeert een lange levensduur en corrosiebestendigheid van de tanks.

Door de naadloze productie-technologie zijn breuk en lekkages in de las uitgesloten.

Alle tanks geleverd door EPC voldoen aan de normen die gelden voor de opslag van AdBlue. Bovendien zijn de opslagtanks uitgerust met een afsluitbare machinekamer en een geïntegreerd afgifte systeem wat de bediening zeer eenvoudig maakt.

Technische gegevens tank FDE 2800:

 • Opslagcapaciteit: 2800 liter
 • UV-bestendig
 • de goede thermische isolatie en het verwarmings- en ventilatiesysteem laat het toe om AdBlue bij een gepaste temperatuur te bewaren onder diverse weersomstandigheden.

 • De binnentank is gemaakt uit een stuk en staat daarom los van overige verbindingen.
 • Door zijn stevige constructie is de taFDE2800-2nk bestand tegen beschadigingen van buitenaf.
 • Alle elementen van de tank zijn veilig opgeslagen in de (verwarmde) cabine.
 • Afsluitbare machinekamer.
 • De vulleiding bevindt zich op praktisch werkniveau.
 • De vulleiding met een morsvrije verbinding.
 • Pomp vermogen van 35 liter per minuut.
 • Pneumatische tank AFRISO
 • Automatisch overstromingsalarm
 • D112 vulopening met het deksel
 • Afgifteslang 4 m
 • Zuigleiding met filter en terugslagklep
 • Circulatie in de tank
 • Serviceopening 540 mm aan de binnenzijde van de tank
 • Doordat de tanks van EPC zijn vervaardigd uit zeer hoogwaardige materialen kunnen wij 10 jaar garantie op de kunststof tank en 1 jaar op onderdelen bieden, indien ze volgens gebruiksaanwijzingen van de producent gebruikt worden.

 

FDE2800-5

 

type: FDE 2800
volume (l): 2800
lengte (mm): 2360
breedte (mm): 1320
Hoogte (mm): 1880

Opties:

 • prestaties bezúkapovou quick-2''
 • koelsysteem met thermostaat
 • verwarmingssysteem met thermostaat

 

 

 

 

 

 

AdBlue tank FDE 5000

Onze tanks voor AdBlue opslag zijn het antwoord op de groeiende FDE5000-1behoefte aan veilige opslag van chemische vloeistoffen voor transportbedrijven, agrarische bedrijven en (vracht) scheep bedrijven.
De tanks zijn dubbelwandig en gemaakt van een zeer hoogwaardige kunststof (FDE). De buitenmantel fungeert als reservereservoir (carter) en heeft het absorptievermogen 110% van de binnentank.


De tanks zijn gemaakt van hoogwaardige en UV bestendige polyethyleen. Dit garandeert een lange levensduur en corrosiebestendigheid van de tanks.

Door de naadloze productie-technologie zijn breuk en lekkages in de las uitgesloten.

Alle tanks geleverd door EPC voldoen aan de normen die gelden voor de opslag van AdBlue. Bovendien zijn de opslagtanks uitgerust met een afsluitbare machinekamer en een geïntegreerd afgifte systeem wat de bediening zeer eenvoudig maakt.

 

 

 

FDE5000-3Technische gegevens tank FDE 5000

 • Opslagcapaciteit: 5000 liter
 • UV-bestendig
 • De goede thermische isolatie en het verwarmings- en ventilatiesysteem laat het toe om AdBlue bij een gepaste temperatuur te bewaren onder diverse weersomstandigheden.
 • De binnentank is gemaakt uit een stuk en staat daarom los van overige verbindingen.
 • Door zijn stevige constructie is de tank bestand tegen beschadigingen van buitenaf.
 • Alle elementen van de tank zijn veilig opgeslagen in de (verwarmde) cabine.
 • Todo koppeling(snelkoppeling systeem dat wordt toegepast om snel en zonder verlies het Adbluevul systeem te koppelen en te ontkoppelen).
 • Afsluitbare machinekamer.
 • De vulleiding bevindt zich op praktisch werkniveau.
 • De vulleiding met een morsvrije verbinding.
 • Pomp vermogen van 35 liter per minuut.
 • Pneumatische tank AFRISO
 • Automatisch overstromingsalarm
 • D112 vulopening met het dekselFDE5000-2
 • Afgifteslang 4 m
 • Zuigleiding met filter en terugslagklep
 • Circulatie in de tank
 • Serviceopening 540 mm aan de binnenzijde van de tank
 • Doordat de tanks van EPC zijn vervaardigd uit zeer hoogwaardige materialen kunnen wij 10 jaar garantie op de kunststof tank en 1 jaar op onderdelen bieden indien ze volgens gebruiksaanwijzingen van de producent gebruikt worden.

 

Type: FDE 5000
Volume (l): 5000
Lengte (mm): 2950
Breedte (mm): 2435
Hoogte (mm): 2300
Opties: De mogelijkheid van gecontroleerde toegang tot meerdere gebruikers (Mc Box Systems, Access).

 

 

AdBlue tank10000

FDE10000-1Onze tanks voor AdBlue opslag zijn het antwoord op de groeiende behoefte aan veilige opslag van chemische vloeistoffen voor transportbedrijven, agrarische bedrijven en (vracht) scheep bedrijven.
De tanks zijn dubbelwandig en gemaakt van een zeer hoogwaardige kunststof (FDE). De buitenmantel fungeert als reservereservoir (carter) en heeft het absorptievermogen 110% van de binnentank.
De tanks zijn gemaakt van hoogwaardige en UV bestendige polyethyleen. Dit garandeert een lange levensduur en corrosiebestendigheid van de tanks.
Door de naadloze productie-technologie zijn breuk en lekkages in de las uitgesloten.
Alle tanks geleverd door EPC voldoen aan de normen die gelden voor de opslag van AdBlue. Bovendien zijn de opslagtanks uitgerust met een afsluitbare machinekamer en een geïntegreerd afgifte systeem wat de bediening zeer eenvoudig maakt.

Technische gegevens tank FDT 10000

 • Opslagcapaciteit: 10000 liter
 • UV-bestendig
 • De goede thermische isolatie en het verwarmings- en ventilatiesysteem laat het toe om AdBlue bij een gepaste temperatuur te bewaren onder diverse weersomstandigheden.
 • De binnentank is gemaakt uit een stuk en staat daarom los van overige verbindingen.
 • Door zijn stevige constructie is de tank bestand tegen beschadigingen van buitenaf.
 • Alle elementen van de tank zijn veilig opgeslagen in de (verwarmde) cabine.
 • Todo koppeling(snelkoppeling systeem dat wordt toegepast om snel en zonder verlies het Adbluevul systeem te koppelen en te ontkoppelen).
 • Afsluitbare machinekamer.
 • De vulleiding bevindt zich op praktisch werkniveau.
 • De vulleiding met een morsvrije verbinding.
 • Pomp vermogen van 35 liter per minuut.
 • Pneumatische tank AFRISO.
 • Automatisch overstromingsalarm.
 • D112 vulopening met het deksel.
 • Afgifteslang 4 m.
 • Zuigleiding met filter en terugslagklep.
 • Circulatie in de tank.
 • Serviceopening 540 mm aan de binnenzijde van de tank.
 • Doordat de tanks van EPC zijn vervaardigd uit zeer hoogwaardige materialen kunnen wij 10 jaar garantie op de kunststof tank en 1 jaar op onderdelen bieden indien ze volgens gebruiksaanwijzingen van de producent gebruikt worden.

Type: FDT 10000
Volume (l): 10000
Diameter: 2866
Hoogte (mm): 2600
Gewicht: 490

Ons motto

Kennis is vooruitgang, vooruitgang betekent in onze ogen een positieve bijdrage leveren aan schoner transport, zonder economische achteruitgang.

Een greep uit ons assortiment

  projectencontainers1BW      Septietank home pagina kopie   projectencontainers3BW adbluetank kopie  projectencontainers4BW